1757 Dominicus Hamerster, raadsheer te Leeuwarden en Maria Agnes Huber