1801 Pieter Klases de Jager, Castelein en Pietje Jans Reinsma. Naam wordt veranderd in “Lands Welvaren”