1796 Douwe Harmanus Nota, koopman en lid van het gerecht te Franeker, en Janke Pieters de Vries