1787 De Heren directeuren van de burger societeit te Franeker