1775 Dominicus Terpstra te Ried en Rinnert Halma, huisman op het war