1905 Op maandag 20 november 1905 in cafe “De Bogt fen Gunee” te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Riemer Lieuwe Wijnia als gelastigde van de notaris Feike Wassenbergh wonende te Kollum en eigenaar van het te verkopen perceel een herenhuis met aangebouwd kantoor en tuin met uitgang naar de Grote Hofstraat, staande en gelegen aan de breedeplaats wijk TO 211 Kad. Nr. Sectie A 2272, de glasgordijnen, serregordijnen, de gasleiding vanaf de meter en de gashangers met kronen en een partijtje harde turf moet door de koper over genomen worden voor de somma van fl. 110,- de brand en glas schadeverzekering gaan over op de koper, het eerste bod wordt gedaan door Bernardus Otto Ensink handelaar in manufacturen te Franeker met fl. 6678,- op maandag 4 december 1905 in hotel “de Koornbeurs”te Franeker wordt het bod van Bernardus Otto Ensink niet verhoogt en bij de finale palmslag aan hem toegewezen, te betalen in een termijn op 23 december 1905 in alhier gangbaar geld.