1889 Sikko Berends Selhorst arts wonende te Franeker verklaard op 13-04-1889 te hebben overgedragen en verkocht aan mijn broeder Johannes Melius Selhorst arts vroeger te Makkum, een herenhuis met stal, wagenhuis, tuin en erf staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat en breedeplaats in wijk TO 211 Kad. Nr. Sectie A 1988 voor de somma van fl. 5000,- te voldoen in goed gangbare nederlandsche munt naar de koers en gehalte van heden in termijnen van fl. 500,- jaarlijks voor het eerst op 12 mei 1889, het huis wordt aanvaard in de toestand waarin het zich nu bevindt met heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, voor en nadelen rechten en mandeligheden, de kosten van deze koop en levering zijn voor de koper, de koper zal het perceel moeten verzekeren tegen brandschade bij een solide maatschappij.