1858 Jan de Jager zonder beroep verklaard op 01-11-1858 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Riemer van Althuis koffiehuishouder en Kanke Jans Bakker echtelieden binnen Franeker een huis met grote bovenzaal en kolfbaan, bleekveld en erf, staande en gelegen aan de breedeplaats tot Franeker in de wijk TO 111 Kad. Nr. Sectie A 553 en 554, begerechtigd met een put massaal met de naastelegers ten oosten en met een in en uitgang naar de kerkstraat met een hek naar het erf ten zuiden terwijl de deur aldaar massaal is met de oostelijke en zuidelijke naastelegers, zijnde het stek ten oosten mede massaal doch is het daar afgebakene ter bede geplaatst, het verkochte wordt over gedragen zo goed en kwaad het is met lusten en lasten, servituten, gerechtigheden en mandeligheden, de kopers zijn verplicht het pand tegen brandschade te verzekeren bij een solide maatschappij, de kosten van deze verkoop zijn voor rekening van de kopers, aldus verkocht en gegeven voor de somma van 6000,- nederlandsche guldens te betalen op 12 mei 1861.