1851 Pieter van der Meulen, commies Harlinger veer en brievenbesteller koopt op 1-3-1851 een woonhuis met erf voor fl. 200,- van Jacobus Haima van der Wal namens familie Duursma