1768 Jan Lubbertus Formeer en Antje Jans, kopen op 2-12-1768 een huis met erf, staande en gelegen op het eilandje, van Sibbeltje Jans en Arend Pieters te Harlingen. Bij kopers bewoond.