1900 Klaas Zondervan, koopman te Winsum koopt op 16-5-1900 een huis met erf voor fl. 900,- van Gerben Marten Kingma