1814 Rein en Jurjen Baukes Kuurstra kopen op 27-2-1814 een huis voor fl. 159,- van Jan Harmens van der Schaaf