1691 Tjalle Hanses, huisman te Doyum en Marijke Dirks