1889 Foppe Annema, stadstimmerman, koopt op 20-5-1889 een huis voor fl. 141,- van de algemene armvoogdij