1728 De erven van Albert Geerts zijnde Janke en Johannes Alberts.