1861 Pieter Reins van der Meulen, commies Harlinger veer en brievenbesteller koopt op 17-12-1861 een huis met erf voor fl. 737,- van Pieter Baukes Boersma