1854 Pieter Bauke Boersma, kooltjer koopt op 24-4-1854 een huis voor fl. 610,- van Sijbren Fokkes Bruinsma