1843 Sijbren Fokkes Bruinsma, timmerman, koopt op 7-2-1843 een huis met erf voor fl. 236,- van Taekele Bootsma