1915 Minne van Smeden, koopman koopt op 6-12-1915 een huis met plaats en tuin voor fl. 1800,- van Jan Sinnighe Damstee namens de spaarkas Franeker