1840 Poppe Damhuis, landbouwer koopt op 23-3-1840 een huis met schuur voor fl. 200,- van Auke Wijtzes Tuinstra