1808 Auke Wijtzes Tuinstra, koopman, koopt op 22-1-1808 een huis en erf van Froukje Sieses, weduwe van Johannes Alles Haanstra. Bij verkopersche bewoond.