1734 Geertje Johannes van Doonen weduwe van Agge Pieters, trekschipper