1918 Broer Adema, machinist koopt op 14-5-1918 een huis met erf voor fl. 1600,- van Andries Kalma