1896 Meindert Engwerda, arbeider, koopt op 14-11-1896 een huis voor fl. 500,- van Jantje Simonides gescheiden koopvrouw van Johannes Faber