1810 Marten Betzauw, brouwer te Harlingen, koopt op 9-11-1810 ten 1ste: een gerechte helft van een huis en erf van Taeke Betzau, brander te Franeker. Ten 2de: een gerechte helft van een huis en erf staande en gelegen in het E.W. nr. 47 (schilcampen). Bij Dirk Boersma in gebruik. De wederhelft der beide huizen behoord den koper.