1785 Jan Harmens van der Schaaf, Mr. timmerman, koopt op 4-2-1785 een huis en timmerwerkplaat staande en gelegen op het eilandje, van Ruurd Idses, mr. Timmerman. Bij verkoper in gebruik geweest.