1762 Hendrik Willems, gezworen graandrager en Rinske Willems meerderjarige ongehuwde vrijster te Harlingen, Jan Cornelis te Leeuwarden als vader en wettige voorstander over zijn zoon Cornelis Jans bij wijlen zijn huisvrouw Tetje Daniels in de echt verwekt, Daniel Jans schipper op het vliet te Leeuwarden, Pietje Jans huisvrouw van Meinert Jans, Klaas Tijlles Gerardanus te Leeuwarden