1759 Douwe Daniels, hovenier en Grietje Oedses kopen op 11-5-1759 een huis met erf, staande en gelegen op het eilandje, van Yme Jans mr wieldraaier en Geeltje Folkerts. Bij verkopers bewoond.