1882 Pieter van der Meulen, commies Harlinger veer en brievenbesteller koopt op 24-10-1882 een huis met erf voor fl. 841,- van Auke Tuinstra