1781 Geert Harmanus Leeting, vroedsman en Geert Alberts Albani, lands cherger, kopen op 9-2-1781 een huis met erf, staande en gelegen op het Eilandje, van Johannes Luitjes, huisman te Heeg en Doede Luitjens, vrijgezel te Wijtgaast als erfgenamen van wijlen hun zuster Joukje Luitjens weduwe van Beern Jans. De voorkamer is tot 12-5-1782 verhuurd aan Lammert Warner. Begerechtigd met een mandelige steeg ten zuiden. De losse goederen als standers, planken, spijs en bedstee borden zullen in de koop versmelten, behoudens de treeft met de oren in de muur die er uit gehaald mag worden. De kopers houden de vrijheid om het kozijn op zolder te behouden zolang de eigenaar van de grond oostwaards dit behaagt. De kopers mogen geen andere lichtramen maken.