1755 Fetse Watzes Reen, koopman en mr schoenmaker en Aaaltje Doekles kopen op 9-5-1755 een huis met erf, staande en gelegen op de peterceliestraat of het zo genoemde eilandje van Georgius Coopmans, medicinae doctor. Bij Andries Paulus bewoond.