1880 Johannes Ruurd Hannema, touwslager, koopt een huis met erf voor fl. 800.- van Ernestus Hendrikus Alkema