1868 Ernestus Hendrikus. Alkema, timmerman, koopt op 16-3-1868 een huis met erf voor fl. 600.- van Lieuwe Wynia namens Simontje Johannes Krakou weduwe van Tjebbe van der Veen