1858 Lodewijk Brandsma, kastmaker te Leeuwarden koopt op 22-11-1858 een huis met erf voor fl. 450.- van Anna hendriks Stornebrink, weduwe van Johannes Lammerts Meijer