1852 Johannes Lammert Meijer, timmerman koopt op 16-2-1852 een huis met erf voor fl. 327,- van Jan Pieter Alkema