1905 Andries Wetterauw, schoenmaker koopt op 13-1-1905 een huis met erf voor fl. 1650,- van Sijbe Krol