1880 Johannes Westra, timmerman koopt op 20-1-1880 een huis voor fl. 805, – van Addick Land namens de erfgenamen Gerrit Boorsma