1844 Gerrit Doekle Boorsma, timmerman koopt op 22-1-1844 een huis voor fl. 167,- van Ype Jelles Staalstra