1820 Ype Jelles Staalstra, schoenmaker, koopt op 9-12-1820 een huis voor fl. 200,- van Geert Lieuwes Telenga