1740 Pietje Gerbens Westervelt , weduwe van Willem Annes