1737 Berber Wierds Westervelt , weduwe van Cornelis Gerrits