1929 Tjaltje Miedema, weduwe van Jelle Hendrik Sijtsma, melkrijder. Wordt 12-8-1929 eigenaar