1915 Cornelis van der Veen te Leeuwarden koopt op 8-11-1915 een huis met erf, plaats en regenbak voor fl. 1401,- van Ids Gerrit Johannesma, bierhandelaar