1912 Ids Gerrit Johannesma, bierhandelaar word op 18-4-1912 eigenaar