1810 Willem Simons Sleef, metselaarsknecht en Jeltje Tjeerds kopen op 10-5-1810 een huis met erf voor fl. 207,- van Menno Vink te Harlingen, Aggeus Ennema en Govert de Haas als curat. over wijlen Schermmeester Gabriel Chapron. Bij Chapron en vrouw Pierkje Le Lijstra met de dood ontruimd.