1798 Gabriel Chapron, schermmeester der academie en koopman, en Perkje LeeLijstra op vijfhuizen kopen op 9-3-1798 een huis van Sijke Klases de Graaf weduwe van Coenraad Tuinema te Harlingen. Bij Johannes Raider, sergeant majoor, bewoond.