1796 Sijke Klases de Graaf, weduwe van wijlen Coenraad Tuinema te Harlingen, koopt op 17-6-1796 een huis, staande en gelegen op het Eilandje, van Gerrit Sjoerds Mr. Metselaar. Bij verkoper bewoond