1769 Gerrit Sjoerds, metselaarsknecht, koopt op 29-9-1769 een huis met erf, staande en gelegen op het eilandje, van Hans Wijtema, mr timmerman. Bij Jacoba Martens bewoond.