1908 Johannes Elsinga, vrachtrijder koopt op 15-2-1908 een huis met tuin voor fl. 2100,- en een hok voor fl. 100,- van Jan de Jong