1901 Jan Jorrit de Jong, koopman in boter en kaas koopt op 11-5-1901 een huis met tuin voor fl. 2600,- van Jelle Hiemstra wonend te Nijega